COM SÓN ELS PODÒLEGS

Els podòlegs, a més d’una sòlida formació professional sanitària, comparteixen, habitualment, un perfil personal que es caracteritza per:

  • HABILITATS COMUNICATIVES, que inclouen una gran capacitat d’escolta i també de saber-se explicar.
  • HABILITAT MANUAL per dur a terme tractaments que requereixen precisió.
  • INTERÈS PELS ALTRES I EL SEU BENESTAR
  • GAUDIR DEL TRACTE AMB LA GENT
  • PACIÈNCIA I SENSIBILITAT, amb moltes dosis d’empatia cap als pacients que senten dolor o se senten incòmodes per les afeccions que tenen als peus.
  • CAPACITAT PER TRANSMETRE TRANQUIL·LITAT
  • CAPACITAT DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ. També de dur a terme les seves tasques de manera metòdica.
  • CAPACITAT DE TREBALL EN EQUIP
  • CAPACITAT D’OBSERVACIÓ