AMB ULLS DE PODÒLEG

Què hi veus en aquesta imatge?

Segurament, poc més que unes formes indefinides de colors. En canvi, un podòleg hi veu una posició estàtica dels peus més oberta (abduïda) del normal. També podria identificar una càrrega asimètrica del pes corporal sobre cada cama (58% cama dreta, 42% cama esquerra), un centre de pressions de cada peu (“I” i “R”) més avançat del normal i l’absència de contacte de la part central del peu, indicatiu de possible peu buit.

 

I en aquest vídeo i aquesta imatge?

 

Un podòleg hi veu un peu dret amb un augment de recolzament amb el lateral del peu i una posició força oberta (abduïda) i un peu esquerre amb una sobrecàrrega central de l’avantpeu (metatarsians centrals) i també amb progressió abduïda.

 

I en aquest altre vídeo, què hi veus?

Doncs un podòleg hi veuria una obertura dinàmica dels peus o angle de progressió dels peus molt obert o abduït, longitud de pas curta, i sobrecàrrega de 1r dit i metatarsians centrals (zona central de l’avantpeu).